Аб гісторыі роднага краю, аб лёсах герояў і простых людзей, якіх узрасціла гэта зямля

ГалоўнаяКароткія звесткіФотагалерэяГасцёўняКарта сайтаАб сайце

 

 

Зямля нашых продкаў
Да новага жыцця
Выпрабаванне вайной
Адроджаны край
У незалежнай краіне
Фотагалерэя
 
Будзем памятаць іх імёны
Гонар і павага Вам
 
 
Нашы пісьменнікі
Пісьменнікі пра край
Спроба пяра
 
Легенды
 
 
Гісторыя царквы
Цэрквы раёна
 
 
 
 

"Няхай сонца не заходзіць!"

 

Інсцэніраванае прадстаўленне па творах I. А. Муравейкі

Вядучы.

Жыла-была Смяшынка —

Вясёлая дзяўчынка.

(Выбягае, весела падскокваючы,Смяшынка, усміхаецца і кланяецца прысутным.)

ВЯДУЧЫ.

Жыла-была Смуцінка —

Плаксівая дзяўчынка.

(Нетаропка выходзіць насупленая Смуцінка. Урукахяна трымае вялікую хусцінку, якой час ад часу, усхліпваючы, выцірае вочы.)

Вядучы.

Ні сонца,

Ні птушак

Ні ў кветках сцяжынкі

Не ўзрадавалі а ніразу Смуцінкі.

Смяшынка (да Смуцінкі).

Хадзі, глянь на казку,

Быццам жывыя, ўсміхаюцца краскі.

Хочуць, каб мы іх з сабою ўзялі,

Хочуць, каб мы з іх вянкоў наплялі.

Смуцінка (хныча).

Ты не мані...

Хіба ж так смяюцца? То ж плачуць яны.

На кветках — слязінкі. Хіба ты не бачыш?

I я разам з імі заплачу, заплачу...

Смяшынка.

Дзе ж тыя слёзы?!

Гэтаж расінкі!

Гэта — расінкі,

Жывыя срабрынкі.

Вядучы.

Смяшынка Смуцінку бярэ за руку.

Смяшынка Смуцінку вядзе за раку.

У бор, дзе чародамі песні лятаюць...

Смяшынка (захоплена).

Ты чуёш, як радасна птушкі спяваюць?

Смуцінка.

Ты не мані...

Хіба ж так спяваюць? То ж плачуць яны.

Каб ведала я, дык сюды б не пайшла.

I я разам з імі заплачу, запла... (Хныча.)

Смяшынка.

На вуліцы — дожджык,

Бяжыць ручаінка.

Пабеглі і мы з табою,

Смуцінка.

I з дожджыкам цёпленькім

Разам паскачам!

Смуцінка.

Не скача ж ён — плача.

Сказала ж такое: паскачам з дажджом...

Хіба ж ён жывы?

Смяшынка.

Так, жывы! Ну, ідзём!

(Выбягаюць вясёлым гуртам (5 — 7чалавек) дзеці і, падскокваючы, нібы ловячы дажджынкі, рэчытатывам прамаўляюць словы заклічкі з паэмы "Расці, яблынька".)

Дзеці.

Дожджык, дожджык,

Секані,

Нібы з рэшата,

Ліні!

Лі на пашы,

На гаі.

Дожджык, дожджык,

Секані!

(Смяшынка таксама прамаўляе словы заклічкі. Смуцінка з усё большай цікавасцю сочыць за дзецьмі. Потым не вытрымлівае і напрыканцы заклічкі далучаецца да іх. Дзеці з радасным здзіўленнем глядзяць на Смуцінку.)

Вядучы.

Зрабілася смешна

Дзяўчынцы плаксівай,

Зрабілася весела,

Лёгка на дзіва!

Смуцінка (бойка тупае ножкай).

Вельмі сумна

Сумаваць,

Буду пець і танцаваць!

Смяшынка.

Гэй, гэй,

Круг шырэй!

Грай, музыка,

Весялей!

(Дзеці паўтараюць словы Смяшынкі, становяцца ў круг(у сярэдзіне яго Смуцінка і Смяшынка), бяруцца за рукі, танцуюць і прыгаворваюць пад музыку.)

Дзеці.

Гоп-гоп! Тра-ля-ля!

3 намі кружыцца зямля.

3 намі кружыцца зямля.

Гоп-гоп! Тра-ля-ля!

(Круг размыкаецца, дзеці становяцца паўкругам, уперад выбягаюць вясёлыя Смяшынка і Смуцінка.)

Смяшынка.

Ужо не завуць больш

Смуцінку Смуцінкай

Завуць яе як?

Дзеці.

Весялінкай!

Смуцінка.

Ве-ся-лін-кай!

(Дзеці кланяюцца і садзяцца на свае месцы. На сцэну выбягаюць дзве дзяўчынкі і два хлопчыкі.)

Дзяўчынкі і хлопчыкі.

Ой, мы, напэўна, спазніліся!

Вядучы.

А хто вы?

(Дзеці падыходзяць да вядучага і нешта шэпчуць яму на вуха.)

Вядучы. Не, не, вы не спазніліся. Мы рады вам! Ведаеце, хто да нас прыйшоў? Гэта героі вершаў Івана Андрэевіча Муравейкі. Павітаем іх!

1-я дзяўчынка-госця.

Нас, герояў вершаў Івана Муравейкі, многа. Але сёння мы прыйшлі толькі ўчатырох.

1-ы хлопчык-госць. Калі б прыйшлі ўсе героі вершаў гэтага пісьменніка — не хапіла б вашай залы.

2-я дзяўчынка-госця. А зараз давайце знаёміцца.

2-і хлопчык-госць. Пра кожнага з нас раскажа вам верш. Слухайце!

1 -я дзяўчынка-госця.

Ёсць у мяне яблыкі —

Раз, два, тры.

Ёсць у мяне добрыя

Тры сябры.

Я сяджу і думаю:

Што рабіць?

Як мне тыя яблыкі

Падзяліць?

Думала, прыдумала:

Раз, два, тры.

Кожнаму па яблыку

Вам, сябры!

А сябры падумалі

I рашылі так:

Кожны свайго яблыка

Дасць мне паспытаць.

Вядучы. Ці спадабалася вам, дзеці, як наша госця, гераіня верша "Ёсць у мяне яблыкі", падзяліла яблыкі? А як зрабілі б вы?

(Дзеці адказваюць.)

1 -ы хлопчык-госць.

Ушчыпнуў за нос гусак —

Вочы не заплакалі.

Пасадзіў на лбе гузак —

Вочы не заплакалі.

Збіў калена аб палена —

Вочы не заплакалі.

А ў сваёй сястрычкі Зінкі

Як убачыў дзве слязінкі —

I ў мяне за-кап-кап-капалі.

Вядучы. Вось які слаўны хлопчык завітаў да нас! Як вы думаеце, чаму ў яго ўсё ж такі закапалі слёзы?

(Дзеці адказваюць.)

2-я дзяўчынка-госця.

У лесе на праталіне

Ранняю вясной

Я з кветкаю сустрэлася,

3 кветкаю жывой.

На гэта дзіва-дзіўнае

Доўга паглядала:

Мне сарваць хацелася,

Ды пашкадавала.

Вядучы. Малайчына! Падумайце, дзеці, чаму наша госця пашкадавала сарваць кветачку.

(Дзеці выказваюць свае меркаванні.)

2-і хлопчык-госць.

Кажуць, што у сонейка

I ў цяплынь, і ў холад,

Шмат праменяў тоненькіх —

Нітачак шаўковых.

Я схаплю прамень за хвосцік,

Прывяжу за колік.

Няхай сонца не заходзіць

Аніколі!

Вядучы. Дзякуй! Дзякуй, хлопчык-гарэза! Дзеці, як вы лічыце, чаму наш госць хоча, каб сонца не заходзіла? Правільна, каб яму, ды і ўсім дзецям, гуляць можна было бесперапынна, каб маці спаць не клікала. Але ж і сонейку трэба адпачыць. Вунь колькі ў яго працы ўдзень! Таму, уключыўшы ў свой верш словы "Няхай сонца не заходзіць", Іван Андрэевіч Муравейка меў на ўвазе і іншае: каб заўсёды сонечна і светла было ў краіне Дзяцінства. Каб нішто не парушала спакой і радасць гадоў дзіцячых. Каб у душах вашых, дзеці, таксама было
светла, каб былі вы шчаслівыя! Таму давайце, узяўшыся за рукі, дружна і весела скажам разам: "Няхай сонца не заходзіць аніколі!".

(Гучыць музыка. Дзеці выконваюць песню пра сонейка.)

 

М. Б. ЯФІМАВА, кандыдат філалагічных навук. г. Мінск.

 

Да зместу

       

да Вялікай Перамогі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

          

 
Усе матэрыялы змешчаныя на дадзеным рэсурсе не з'яўляюцца ўласнасцю аўтара дадзена рэсурса, а ўзяты з кніг, часопісаў, газет©