Аб гісторыі роднага краю, аб лёсах герояў і простых людзей, якіх узрасціла гэта зямля

ГалоўнаяКароткія звесткіФотагалерэяГасцёўняКарта сайтаАб сайце

 

 

Зямля нашых продкаў
Да новага жыцця
Выпрабаванне вайной
Адроджаны край
У незалежнай краіне
Фотагалерэя
 
Будзем памятаць іх імёны
Гонар і павага Вам
 
 
Нашы пісьменнікі
Пісьменнікі пра край
Спроба пяра
 
Легенды
 
 
Гісторыя царквы
Цэрквы раёна
 
 
 
 


Бібліяграфічны спіс твораў
Да 65-годдзя з дня нараджэння


Нягучныя словы,някідныя кветкі,
Густой збажыноюкрасюць палеткі...
Радзіма мая — гэта ты!
Твае гэта долы,твае гэта гаці.
Мяне сустракаешпяшчотна, як маці.
Радзіма мая — гэта ты!
Даруй жа, што гэтак я рэдка бываю
Павер мне — ніколі не забываю,
Радзіма мая, я цябе.


     Наша вядомая зямлячка, пісьменніца Маеўская Ніна Васільеўна нарадзілася 4 снежня 1938 года у г. Любань, Мінскай вобласці ў сям'і служачага.
     У 1956 годзе Н.В. Маеўская закончыла сярэднюю школу. Свой працоўны шлях яна пачала ў Соснаўскай сярэдняй школе, дзе працавала старэйшай піянерважатай з 1956 па 1958 гг. 3 1958 па 1963 гг. навучалась на факультэце журналістыкі Беларускага Дзяржаўнага ўніверсітэта.
     3 1963 па 1965 гг. працавала літсупрацоўнікам раённай газеты "Шлях камунізму"; 1965-1967 гг. — адказным сакратаром шматтыражнай газеты "Шлях камунізму" Мінскага падшыпнікавага завода; 1968-1978 гг. — загадчыкам аддзела, адказным сакратаром часопіса "Промышленность Белоруссии"; 1980 — скончыла Мінскую вышэйшую партыйную школу пры ЦК КПБ; 1980-1981 гг. — працавала ў газеце "Літаратура і мастацтва"; 1981-1985 гг. — старэйшым рэдактарам, загадчыкам рэдакцыі выдавецтва "Юнацтва". з 1985 г — працавала рэдактарам аддзела публіцыстыкі часопіса "Беларусь".
     3 1983 г. Ніна Васільеўна Маеўская з'яўляецца членам Саюза пісьменікаў СССР.
     Друкавацца пачала яшчэ школьніцай у 1955 г.
     Напачатку пісала вершы, творы для дзяцей. У 1969 г. выйшла яе першая кніжка для дзяцей "Ляці, верабейка". У 1970 г. выйшаў першы зборнік апавяданняў "Агата"; у 1983 г. — аповесць"Надзеіч"; у 1984 г. — кніга "Такая позняя вясна"; 1989 г. — кніга аповесцей "Холад доннай вады".
     Яе аповесці і апавяданні пра наша жыццё, пра тое важнае, якое адбываецца ў лёсах людзей; пра каханне і вернасць, пра волю абставін, якія часам прадвызначаюць лёс, аб чысціні і падзенні, пра пасціжэнне жыццёвых таямніц і пра тое, як быць на зямлі Чалавекам.
     У 2001 г. выйшаў яе першы зборнік вершаў "Падаюць даспелыя ранеты". У гэтых вершах раскрылася душа, поўная любові да жыцця, да чалавека, да сваёй радзімы. Яе вершы вызначаюцца шчырасцю пачуццяў, філасофскай глыбінёй думкі.
Жыву на свеце, як умею,
Парад, спагады не прашу.
3 сцяжынкі кволае ў завею
Я не выходжу на шашу,
А праз заснежанае поле
Іду за шчасцем напрасткі
I веру я, нібыта ў долю,
У поціск моцнае рукі.

     Зараз яе творы друкуюцца на старонках часоігісаў "Нёман", 'ТІолымя", "Беларуская думка", а таксама на старонках газеты "Літаратура і мастацтва".

Асобныя творы Н.В. Маеўскай і рэцэнзіі на іх
Маеўская Н. Агата: Апавяданні — Мн.: Беларусь, 1970. — 112 с.
Рэц.: Жук А. 3 добрай радасцю // Маладосць. —1971. — № 2; Крышталь В. На ўзлёце // ЛіМ. —1972. — 7 студз.; Лебедзева Г. Як намалявадь вецер // Вяч. Мінск.—1971 — 28 студз.
Маеўская Н. Арніка: Апавяданні. —Мн.: Юнацтва, 1993.—269 с.
Маеўская Н. Ляці, верабейка: Апавяданні. —Мн., 1969.
Маеўская Н.В. Надзеевіч: Аповесць: [Для ст. шк. узросту]. — Мн.: Юнацтва, 1983. — 222 с.
Рэц.: Тычко Г. "Хочацца верыць, спадзявацца..." // ЛіМ. — 1985. — 18 кастр.
Маеўская Н.В. Такая позняя вясна: Аповесць і апавяданні. — Мн.: Маст. літ, 1984. — 208 с.
Рэц.: Ліпневіч В. Чалавечы клопат // Маладосць — 1985. —
№ 11; Тычко Г "Хочацца верыць, спадзявацца..." // ЛіМ. — 1985. —18 кастр.
Маеўская Н. Трывожна шумяць ясакары: Аповесць, апавяданні, прыпавесці. — Мн. Маст. літ, 1983. — 319 с.
Маеўская Н. Холад доннай вады: Аповесці. — Мн. Маст. літ, 1989. — 334 с.
Маеўская Н. Падаюць даспелыя ранеты: Лірыка. — Мн. Маст. літ, 2001. — 127 с.
Рэц.: Генька М. "Падаюць даспелыя ранеты" // ЛіМ. — 2001.—бснеж.

На старонках перыядычных выданняў
Маеўская Н. Адна ў лодцы: Апавяданне // Работніца і сялянка. — 1994.— №1,—С. 6-8.
Маеўская Н. Акварэлі: Вершы // Полымя. — 1997. — № 10. — С. 139.
Маеўская Н. Андрэйка і Чырвоная Шапачка: Апавяданні // Вясёлка. — 1967.—№2.
Маеўская Н. Арніка: Апавяданне // Беларусь. — 1983. —№11.
Маеўская Ніна. Быў дзень адзін...: Верш // ЛіМ. — 1997. — 24 кастр.
Маеўская Н. Вершы // Нар. Воля. — 1997. — 2 сент.
Маеўская Н. Ветраны дзень: Апавяданне // Работніца і сялянка. — 1982.—№3.
Маеўская Н. Птушкі ляцяць дадому: Апавяданне // Маладосць. — 1974.—№12.
Маеўская Н. Рукн, пахнушне хлебом // Промышленность Белоруссии. —1974.—№12.
Маеўская Н. Рэчка з кракадзіламі: Апавяданне // Работніца і сялянка. —1990.—№3.
Маеўская Н. Саша: Апавяданне // ЛіМ. — 1995. — 4 жніўня. — С. 9.
Маеўская Н. Святло ў вокнах: Апавяданне//Беларусь. — 1985. —№ 1.
Маеўская Н. Слуцкая бэра: Апавяданне // Маладосць. — 1983. — № 8.
Маеўская Н. Смак галандскага сыру: Апавяданне // Маладосць. — 1966.—№10.
Маеўская Н. Такая позняя вясна: Апавяданне // ЛіМ. — 1981. — 29мая.
Маеўская Н. Трывожна шумяць ясакары: Аповесць // Полымя. — 1992. — №3.
Маеўская Н. Унук: Апавяданне // Беларусь. — 1980. — № 10.
Маеўская Н. Упарты камар: Апавяданне // Работніца і сялянка. — 1967. — № 9.
Маеўская Н. Хто ведаць мог, што гэтак будзе...: [Вершы] // Маладосць. — 1998. — № 12. — С. 109.
Маеўская Н. Шчасце: Апавяданне // ЛіМ. — 1994. — 24 чэрв.
Маеўская Н. Я лунаю над светам: Вершы // Гаспадыня. — 1996. — № 4. — С. 19.
Маеўская Н. Я не так гэты дзень пражыла: Вершы // ЛіМ. — 2001. — 20ліп.
Маеўская Н. Як Андрэйка вадзіў бабулю ў магазін: Апавяданне // Ніва. — 1963. — 13 студз.
Маеўская Н. Як сон...: Апавяданне // ЛіМ. — 1993. — № 23.
Маеўская Н. Яна адыходзіць без наракання: Нарыс // Беларусь. — 1992. — № 9.
Маеўская Н. Яшчэ зелянее ясень: Апавяданні // Наст. газета. — 1967. — 1 студз.
Маеўская Н. Волечка: Апавяданне // ЛіМ. — 1985. — 30 жн.
Маеўская Н. Вось і дажылі мы: [Новыя вершы] // Полымя. — 2003. — №3.
Маеўская Н. Гарадское жыццё: Алавяданне // ЛіМ. — 1985. — 3 мая.
Маеўская Н. Гіпатэнуза: Апавяданне // ЛіМ. — 1980. — 22 жн.
Маеўская Н. "Дні ўспыхваюць, як бліскавіцы...": Вершы // Нар. Воля. —1998.—Звер. —С.4.
Маеўская Н. Ды будзе голас мой пачуты: [Успаміны] // Беларусь. — 1984. — №1.
Маеўская Н. Жывы помнік: [Эссэ] // Памяць: гісторыка-дакум. хроніка Любанскага раёна. — Мн., 1996. — С.413.
Маеўская Н. Жыццё не песціла мяне: Вершы // Беларус. думка. — 2002. — № 3.
Маеўская Н. Загінуў пад Курскам: Апавяданне // Маладосць. — 1966. — №2.
Маеўская Н. Залік на восень: Апавяданне//Маладосць. — 1963. — № 3.
Маеўская Н. Згадкі былога лімаўца: [Пра час і пра сябе] // ЛіМ. — 1997. — 28лютага. С. 11.
Маеўская Н. Касавокі: Апавяданне // Вясёлка. — 1972. — № 9.
Маеўская Н. Клякса: Апавяданне // Маст. газета. — 1963. — 16 сак.
Маеўская Н. Кружаць сняжынкі па волі: Верш // ЛіМ. — 1985. — 4кастр.
Маеўская Н. Ліст да рэдактара: Апавяданне // ЛіМ. — 1983. — 13 мая.
Маеўская Н. Ляці, верабейка: Апавяданне // Работніца і сялянка. — 1968.—№4.
Маеўская Н. Мора было неспакойнае: Апавяданне // Маладосць. — 1964. — №3.
Маеўская Н. Мужчынская размова: Апавяданне // Работніца і сялян-ка, —1983.—№1.
Маеўская Н. Намалюй мне вецер: Апавяданне // Маладосць. — 1970. — №7.
Маеўская Н. Нябога: Апавяданне // Маладосць. — 1977. — № 7.
Маеўская Н. Новыя вершы: Апавяданне // ЛіМ. — 2003. — 13 студз.
Маеўская Н. Пажар: [Новыя вершы] //Полымя. — 1983. —№10.
Маеўская Н. Паміж праўдаю і хлуснёю: [Верш] // ЛіМ. — 1997. — 28лют.
Маеўская Н. Першая літара: Апавяданне // Вясёлка. — 1967. — № 10.
Маеўская Н. Першакурсніца. Максім прыехаў: Апавяданні // Маладосць. — 1968. — № 8.

Аб жыцці і творчасці пісьменніцы
Маеўская Ніна Васільеўна // Беларускія пісьменнікі: Даведнік. — Мн., 1994. — С. 354.
Маеўская Ніна Васільеўна // Беларускія пісьменнікі: У 6 т. Т. 4. — Мн., 1995. — С. 156-157.
Маеўская Ніна Васільеўна // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5 т. Т. 3. — Мн., 1986. — С. 386.
Маеўская Ніна Васільеўна // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 9. — Мн„ 1999. — С. 499.
Там, дзе цячэ Арэса: [Пісьменніца Н.В. Маеўская] // Памяць: гісторыка-дакум. хроніка Любанскага раёна. — Мн., 1996. — С. 392-393.
Аленчык М. Нам застаецца спадчына: [Жыццёвы і творчы шлях Н. Маеўскай] // Голас Любаншчыны. — 1992. — 21 сак.
Астрэйка Т. Абмеркаванне кнігі: [Сустрэча з пісьменніцай Н. Маеўскай] // Голас Любаншчыны. — 1994. — 30 сак.
Брагінец В. Душа, напоўненая любоўю: [Пра творчасць Н. Маеўскай] // Голас Любаншчыны. — 1998. — 2 снеж.
Брагінец В. Сцежкамі пісьменніцкага лёсу: [Спроба асэнсавання жыцця разам з Н. Маеўскай] // Голас Любаншчыны. —1993. — 3 снеж.
Бугаёў Дз.
Талент і праца: [Пра творчасць Н. Маеўскай] // Мн., 1979. — С. 278-279.
Карнялюк К. Таленты зямлі роднай: [Аб творчасці Н. Маеўскай] // Голас Любаншчыны. — 1997. — 22 ліст.
Кусянкоў М. Пара выспявання: Літ. нарыс // Полымя. — 1984. — № 9.
Стрельцов М. Первое знакомство // Нёман. — 1968. — № 1.
Складальнік Н. С. Якавец

 

Да зместу

       

да Вялікай Перамогі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

          

 
Усе матэрыялы змешчаныя на дадзеным рэсурсе не з'яўляюцца ўласнасцю аўтара дадзена рэсурса, а ўзяты з кніг, часопісаў, газет©