Аб гісторыі роднага краю, аб лёсах герояў і простых людзей, якіх узрасціла гэта зямля

ГалоўнаяКароткія звесткіФотагалерэяГасцёўняКарта сайтаАб сайце

 

 

Зямля нашых продкаў
Да новага жыцця
Выпрабаванне вайной
Адроджаны край
У незалежнай краіне
Фотагалерэя
 
Будзем памятаць іх імёны
Гонар і павага Вам
 
 
Нашы пісьменнікі
Пісьменнікі пра край
Спроба пяра
 
Легенды
 
 
Гісторыя царквы
Цэрквы раёна
 
 

Ад рэвалюцыі да Вялікай Айчыннай вайны

Да новага жыцця  Савецкая ўлада на Любаншчыне ўсталявалася ў лістападзе 1917 г. Да канца студзеня 1918 г. былі створаны павятовыя саветы рабочых, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў. Арганізаваліся валасныя органы савецкай улады — валасныя рэвалюцыйныя камітэты...>>>>>

Цень белага арла  5 кастрычніка ў Любані размясціўся штаб 508-га палка 57-й стралковай дывізіі, якая адступала ад Ганцавіч. Праз два дні штаб перамясціўся ў в. Пеклічы, а 8 кастрычніка — у в. Пласток...>>>>>

Из воспоминаний А.О.Шешко, заведующего отделом образования Осовецкого волревкома В декабре 1918 г. меня вызвал Демьян Пархимович, председатель Осовецкого волревкома. Он сказал: «Надо тебе браться за работу... Не возражаешь, если мы введем тебя в состав волревкома?» Мне тогда было 19 лет...>>>>>

Канец атамана 3 успамінаў удзельніка грамадзянскай вайны палкоўніка А. П. Дзярэчка  У 1921 г. я быў палітруком батальёна 8-й стралковай дывізіі. У пачатку чэрвеня мяне выклікаў камісар палка Мікалай Арабей. Асавецкі валасны выканаўчы камітэт просіць дапамагчы ў барацьбе з бандай Караткевіча...>>>>>

Протокол собрания граждан м.Любань  Мы, нижеподписавшиеся, граждане м. Любань постановили: ...в связи с тем, что в течение последних недель шайками дезертиров и бандитов под предводительством балаховцев совершены нападения на близлежащие деревни...>>>>>

Протокол № 8 заседания Комаровичского волисполкома  Постановили. На нижеозначенных семей бандитов составить список и эти семейства выселить за пределы Белорусской республики, а имущество конфисковать, а именно...>>>>>

Юнацтва майго пакалення 3 успамінаў К. Н. Осіпава, камсамольца 20-х гадоў.  Перад ад'ездам з Любані на адным са сходаў моладзі мястэчка ішло абмерка ванне стварэння камсамольскага клуба. Да гэтага часу для правядзення розных мерапрыемстваў і сходаў наймалі прыватную кватэру ці выкарыстоўвалі...>>>>>

Протокол выборов Редковского сельского совета Любанского района Слуцкого округа  1924 года октября месяца 29 числа под председательством уполномоченного по выборам и членов городской или сельской избирательной комиссии тов. Беледы произведены выборы...>>>>>

17 ліпеня 1924 г. быў арганізаваны Любанскі раён 17 ліпеня 1924 г. быў арганізаваны Любанскі раён з цэнтрам у мястэчку Любань. Плошча раёна складала 1600 кв. км, налічвалася 224 населеныя пункты, у якіх пражывала 30 140 чалавек...>>>>>

Спіс населеных месц БССР, 1924 г. (адміністрацыйны падзел рэспублікі да раёнізацыі)

Жыццё кіпела, бурліла...  Да 1917 г. на Любаншчыне не было ніводнай бібліятэкі, толькі пры цэрквах і царкоўнапрыходскіх школах — невялікая колькасць рэлігійных кніг і Біблій. Адразу пасля вызвалення Любаншчыны ад нямецкіх акупантаў у 1919 г. валасны рэвалюцыйны камітэт прыняў рашэнне...>>>>>

На шляхах калектывізацыі  Перад першай сусветнай вайной беднякі ў беларускай вёсцы складалі 67,7 %, сераднякі 21,3%. Ім належала 47,5 % сельскагаспадарчых угоддзяў. На Любаншчыне зямельнае пытанне стаяла больш востра, чым у...>>>>>

Список колхозов и совхозов Любанского района [1936 г.]

3 пастановы 1-й канферэнцыі калгаснікаў Любанскага раёна аб ходзе калектывізацыі  Шырокі калгасны рух, які пачаўся ўвесну, набыў масавы характар у вясеннюю пасяўную кампанію 1929 г. Стварыліся буйныя калгасы, якія аб'ядноўваюць не толькі асобныя гаспадаркі (Таль, Кузьмічы), а нават цэлыя вёскі (Яменск, Асавец), у якіх цалкам...>>>>>

Пратакол № 65 пасяджэння прэзідыума Любанскага райвыканкома 29 лютага 1930 г.  Улічваючы шырокае разгортванне калектывізацыі па Рачэнскаму сельсавету і ў прыватнасці па вёсках Засмужжа і Дунцы, а таксама тое, што кулакі...>>>>>

Ацэнка кулацкай маёмасці 28 мая 1930 г.  Камісія ў складзе ад калгаса "Новы мір"...>>>>>

Пратакол арганізацыйнага сходу грамадзян Юшкаўскага сельсавета 14 лютага 1931 г. Памеры ўступнога паю ўстанавіць наступныя: для батракоў 5 руб., для беднякоў 10 руб., маламоцных сераднякоў 15 руб., больш заможных сераднякоў...>>>>>

3 пісьма  калгаса «Ленінскі шлях» Юшкаўскага с/савета 24.2.1931 г.  Калі ж вы па тых ці іншых меркаваннях усё-такі прынялі ў калгас заможніка Забродскага Івана, дык нельга супярэчыць таму, што с/савет даў яму дабаўленне да выкананага раней...>>>>>

У калгас «Пабеда» ЗАЯВА Прашу калгас «Пабеда» разгледзець маю заяву і прыняць мяне ў калгас з наступнымі членамі майго сямейства: Паўлам і Валодзем...>>>>>

Абавязковая пастанова № 13 Любанскага камітэта м. Любань 16 жніўня 1931 г.  Увесці на 1931/32 навуч. год усеагульнае абавязковае навучанне ў першым канцэнтры палітэхнічнай школы ўсіх дзяцей (хлопцаў і дзяўчат) ва ўзросце 8—11 гадоў, а таксама дзяцей ад...>>>>>

Усім сельсаветам, калгасам, камуне БВА і саўгасу «X годдзе БССР» Па гэтаму вам неабходна да 1 кастрычніка даслаць у Любань аднаго, калі магчыма, дык двух таварышаў на гэтыя курсы. Прыслаць неабходна таварышаў граматных, маючых веды не менш 4-гадовай школы...>>>>>

Опись имущества гр. Серченя Никифора Фёдорова по делу № 169 [1933 г.]

АКТ 1933 г. лютага 23 дня  Мы, ніжэйпадпісаўшыеся, панятыя ў складзе ст. масцера Турцэвіча, старшыні сельпо Жартуна, cябра с/с Зубарэвіча...>>>>>

Алесь Жаўрук (Аляксандр Дзмітрыевіч Сінічкін)  Пасля заканчэння Рагачоўскага педагагічнага тэхнікума ў 30-я гады працаваў выкладчыкам на; рабфаку ў Соснах, у вядомым на ўсю рэспубліку саўгасе «10-годдзе БССР» Любанскага раёна...>>>>>

Пасялковыя будні (Васілевіч Алена Сямёнаўнa) Старшыня калгаса Тодар Ясеў вельмі любіць склікаць сходы. Любіць весці іх урачыста, глыбакадумна, асабліва пакуль чытае павестку дня. А ў той павестцы пытанняў кожны раз мо сто... >>>>>

Па старонках раённай газеты «Калгаснік Любаншчыны»  Калгас «Будаўнік» Рачэнскага сельсавету меркаваў па плану пабудаваць свінарнік. Для гэтага калгас яшчэ зімой вывез лесаматэрыял, які праляжаў цэлае лета. Кулацка-заможная частка вёскі пачала...>>>>>

Из отчёта о работе Любанског районного исполнительного комитета (1928 г.)  В 1929 г. открыты ликпункты в артелях «Згода» и «Искра». В м. Любань работает опорный ликпункт (50 человек) и вечерняя школа...>>>>>

Шум і гоман навокал…  У 1930-я гады ў Любанскім раёне лес займаў 44 955 гектараў (55 % лесу забалочана), мінеральныя глебы — 41 677 гектараў (17 % забалочана). Усяго забалочана 32 % тэрыторыі раёна, шчыльнасць насельніцтва была...>>>>>

Янка Купала. 3 паэмы «Над ракой Арэсай»

3 успамінаў былога старшыні калгаса імя БВА Э. Н. Модзіна  Я вырас у мястэчку, аб сялянскай працы меў цьмянае ўяўленне. Паўналецце сустрэў на лесапільным заводзе ў Мазыры, да прызыву ў Чырвоную Армію асаблівых планаў на будучае не меў. У тыя гады было беспрацоўе, многія маладыя хлопцы абівалі парогі біржы працы...>>>>>

Янка Купала ў камунараў  Было гэта ў канцы красавіка 1932 года. Мы збіраліся праводзіць мітынг у адной з брыгад, якая першай закончыла сяўбу. Раптам званок з ЦК партыі. Паведамілі, што да нас едзе Янка Купала. Я ўзяў грузавую машыну...>>>>>

3 статыстычнага эканамічнага даведніка «Раёны БССР» Менск, 1936 г.  Любанскі раён. Насельніцтва на 1.1.1933 г. — 37,7 тыс. чал. (Любань — 2,6 тыс). Сельсаветы Асавецкі, Любанскі (мест.), Малагарадзяціцкі, Нежынскі, Рачэнскі, Рэдкавіцкі, Слабодскі, Тальскі Турокскі...>>>>>

3 верай у лепшую будучыню Першая ячэйка партыі бальшавікоў на Любаншчыне была створана ў Забалацкай воласці ў чэрвені 1921 г. У воласці дзейнічалі бандыцкія групоўкі. Члены ячэйкі вялі растлумачальную работу сярод насельніцтва, за год было праведзена 88 мітынгаў. Да канца 1921 г. з бандытызмам на Любаншчыне...>>>>>

Час быў неспакойны, цудоўны...(3 успамінаў камсамолкі 30-х гадоў М. Буравай)   1932 г. я пачала працаваць у Любанскім райкоме камсамола адказнай за піянерскую работу. Камсамольская і піянерская арганізацыі былі невялікімі, а справы іх былі значныя: арганізацыя калгасаў, ліквідацыя непісьменнасці, барацьба з кулакамі, бандытызмам...>>>>>

Па старонках раённай газеты «Калгаснік Любаншчыны»  Вечарам 30 жніўня старшыня Любанскага савета тав.Бурава і член савета Раменчык з'явіліся на хутар Арлёва да кулака Шэшка Андрэя для праверкі выканання збожжанарыхтовак...>>>>>

У паход супраць непісьменнасці  Адным з першых клопатаў савецкай улады была народная асвета, ліквідацыя непісьменнасці насельніцтва. Як толькі сціхлі віхуры грамадзянскай вайны, у 1920/21 навучальным годзе адкрылася школа ў м. Любань. Час быў вельмі цяжкі...>>>>>

За здароўе народа  У пачатку 20-х гадоў, адразу пасля вызвалення ад польскіх акупантаў, у м. Любань была адкрыта бальніца на 10 ложкаў, дзе працавалі ўрачы Чадовіч і Козак. У 1924 г. пасля арганізацыі Любанскага раёна пры райвыканкоме была створана санітарная камісія...>>>>>

Доктар Бржазоўскі  Антон Рыгоравіч Бржазоўскі нарадзіўся ў 1870 г. у в. Юрковічы. Бацька яго, бядняк, арандаваў зямлю, служыў па найму ў буйных землеўладальнікаў. Чытаць і пісаць будучы вучоны навучыўся дома, потым паступіў у старэйшую...>>>>>

Калі сякуць лес... Не абышлі бокам Любанскі раён рэпрэсіі 30 х гадоў. Дакладная лічба рэпрэсіраваных да гэтага часу невядома. У 1938 г. у Любані праходзіў судовы працэс, на якім разглядалі справу кіраўнікоў раёна...>>>>>

Даследчык роднага краю  Аляксандр Іосіфавіч Крукоўскі — вучоны, нястомны даследчык роднага краю, этнограф і гісторык. Нарадзіўся 23 лютага 1901 г. у в. Загалле ў мнагадзетнай сялянскай сям'і. Пачатковую адукацыю атрымаў у Загальскай царкоўнапрыходскай школе, потым паступіў...>>>>>

Пратакол пасяджэння фракцыі прэзідыуму Любанскага райвыканкама Б.С.С.Р. ад 9 лютага 1930 года (аб раскулачванні кулацкіх гаспадарак)

Ахвяры масавых рэпрэсій Сталінскага генацыду, бязвінна загінуўшыя землякі

3 герояў — у ворагі...  Пракоп Адзярыха быў адным з тых першых камунараў, якія разам з Эмануілам Модзіным, Фёдарам Коўрыкам, Цімафеем Смірновым, Паўлам Калыска і іншымі прыйшлі ў 1927 г. на Мар'інскае балота...>>>>>

Без віны вінаваты  У ваколіцах в. Калінаўка і цяпер ёсць урочышча Паторская паляна — на пачатку веку пры раздзеле зямлі паміж сынамі дзед выдзеліў тут зямлю майму бацьку, Аляксандру Паторскаму...>>>>>

Воіны Чырвонай Арміі, якія загінулі ў час савецка-фінляндскай вайны 1939-1940 гг.

Засталася памяць...  Нарадзіўся П. Р. Алейнікаў у 1917 г. у в. Лапачоў Брод у беднай сялянскай сям'і. У савецкі час закончыў сямігодку, працаваў настаўнікам у в. Дубнікі. У 1937 г. яго прызвалі ў армію...>>>>>

Становление советской власти и колективизация на истории одной семьи  Сельхозналог не являлся единственным побором, которое государство взимало с крестьян. Была ещё страховка, культсбор, налог на местные нужды – «самообложение». Молодое государство нуждалось в деньгах, поэтому выпускались индустриальные и сельскохозяйственные займы в виде обязательных к приобретению облигаций...>>>>>

 

Наверх

       

да 65-годдзя Вялікай Перамогі

 

Цень белага арла
 

Шум і гоман навокал…
 

У паход супраць непісьменнасці
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

          

 
Усе матэрыялы змешчаныя на дадзеным рэсурсе не з'яўляюцца ўласнасцю аўтара дадзена рэсурса, а ўзяты з кніг, часопісаў, газет©